Térérzés

Bemutatkozás

Révész Zsuzsa

pszichológus, tértervező, kereskedelmi technikus

Pályakezdőként a kereskedelem és üzletvezetés mellett a lakberendezésbútortervezés, lakberendezési kiegészítők marketing tevékenységében való közreműködés volt fő munkaterülete külföldi design bútorokat és kiegészítőket forgalmazó cégeknél, illetve hazai, egyedi bútorokat gyártó vállalkozásnál. Ezekben az években magán házak, lakások és szolgáltatók tereinek megalkotásában vett részt főképp a minimál és modern stílust népszerűsítve. Jelenlegi munkáiban az ökológiai tudatosság mellett a környezetpszichológiai kutatások eredményeit is hasznosítja a napjainkban piacon lévő hagyományostól mélyebb figyelemmel fordulva a térhasználók felé, interaktív konzultációkkal segíti a terek kialakítását.

környezetpszichológia tudatos alkalmazása a magánlakásokban és a szervezetekben propagálása mellett különböző irányultságú üzletek felépítését ill. kis és közepes vállalatok fejlesztését segíti. Egy országos hálózat keretében pályaorientációs team létrehozásában közreműködött, melynek része volt pályaválasztási- és karrier tanácsadói szolgáltatás nyújtása is. Pszichológus mesteri disszertáció témája a Bizalom, munkahelyi értékek és légkör egy generációváltás folyamatában lévő szervezetben.

Mindezek mellett áldozatsegítési és kutatási munkálatokban tevékenykedik, mely tapasztalatok rendkívüli jól hasznosíthatóak mind a privát, mind a vállalati szférában. Pszichológia alapképzésen a kutatási területe Az énhatékonyság és kompetencia érzés szerepe az áldozati státusz kialakulásában. Egy módszerspecifikus képzés elvégzésével szakdolgozatában a Viktimológia, azaz áldozattá válás és következményeinek területét elemezte. 

Jelenleg az egyéni konzultációk és önismereti folyamatok vezetése mellett családsegítőben végez tanácsadást.

Egyéni tanácsadások során többek között Tiszta Kommunikációval, kognitív és KIP módszerrel dolgozik, a MAKOMP (Magyar Komplex Pszichoterápiás Egyesület) szupervízió alatt álló team tagja. Mindemellett egyéb eszközöket integrál a folyamatokba, pl. tranzakcióanalízis, meditációs elemek, egzisztenciális pszichológiai megközelítések stb. Csoportos vezetésben komplex művészetterapeuta képzésben vesz részt, melynek elemeit az egyéni folyamatok során is használja.